Corrupció:

Alteració perjudicial de la substància d'alguna cosa o persona. Referida a algú en concret, suposa induir-lo a actuar il·legalment o pervertir-lo. Penalment, s'identifica amb els delictes de prevaricació, suborn i negociacions prohibides als funcionaris.

La corrupció en números
*
Dades de 2015 segons llums i taquigrafs

Als Països Catalans…
605
ppcc
Imputades per corrupció
A Sabadell…
15
Escut de Sabadell
Imputades per corrupció
Quantes persones imputades hi ha per cada 100.000 habitants?
ppcc
man
man
woman
woman
man
ppcc
Escut de Sabadell
man
man
woman
man
woman
woman
woman
man
man
man
man
woman
man
woman
woman
man
woman
woman
woman
woman
Escut de Sabadell
Quin és el cost de la corrupció per als habitants de Sabadell?
Al conjunt dels habitants
Monedes
180
M

AQUESTA XIFRA COINCIDEIX AMB EL PRESSUPOST ANUAL DE LA CIUTAT

A CADA HABITANT
man
869
Ajuntament

AQUESTA XIFRA COINCIDEIX AMB EL PRESSUPOST ANUAL DE LA CIUTAT

Quins delictes estan tipificats al codi penal?

 • Tràfic d’influències

  Ús de la influència personal o la relació amb persones amb autoritat o amb funcionaris públics per rebre un tracte preferencial que permeti obtenir un benefici, sovint econòmic.
  Regulat a l’article 428 del Codi penal.

 • PREVARICACIÓ

  Incompliment deliberat dels deures o obligacions del càrrec, per exemple dictant resolucions no ajustades a la normativa.
  Regulat a l’article 404 del Codi penal.

 • MALVERSACIÓ DE CABALS PÚBLICS

  Sostracció per part de l’autoritat o funcionariat de diners o béns públics als quals només pot accedir per raó del seu càrrec.
  Regulat a l’article 432 del Codi penal.

 • SUBORN

  Acceptació per part de l’autoritat o funcionariat d’un obsequi a canvi de realitzar o ometre un acte.
  Regulat als articles 419 i 420 del Codi penal.

 • DENUNCIA FALSA

  Imputació d’un delicte a una o més persones tenint coneixement de què no és veritat.
  Regulat a l’article 456 del Codi penal

 • OMISSIÓ DEL DEURE DE PERSEGUIR DELICTES

  Deixadesa voluntària de la persecució d’un delicte del qual té coneixement l’autoritat o el funcionariat.
  Regulat a l’article 408 del Codi penal

 • FALSIFICACIÓ DOCUMENTAL

  Alteració o simulació d’un document amb l’objectiu d’induir a una interpretació errònia.
  Regulat als articles 390 a 396 del Codi penal

 • DELICTE CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

  Acció contrària a l’ordenació urbanística, per exemple permetre la construcció en sòl no urbanitzable o atorgar una llicència que no compleix els requeriments conforme al planejament urbanístic.
  Regulat als articles 319 i 320 del Codi penal

Quines pràctiques no estan tipificades al codi penal?

 • DUPLICITAT D’INGRESSOS PÚBLICS

  Cobrament simultani de retribucions i complements o dietes procedents de diferents administracions o organismes públics. Legalment no es poden cobrar 2 retribucions, però són compatibles altres modalitats.

 • URBANISME A LA CARTA

  Regulació urbanística ad hoc per afavorir els interessos de determinats promotors o propietaris.

 • AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

  Contractació de persones afins a les administracions i organismes públics.

 • Manca de seguiment dels contractes

  MANCA DE SEGUIMENT DELS CONTRACTES

  Tolerància amb l’incompliment de terminis o les condicions dels contractes públics o bé ampliació del pressupost fixat sense que comporti cap sanció.

 • PORTES GIRATÒRIES

  Utilització de la influència adquirida amb el càrrec públic per accedir a càrrecs en l’empresa privada.

 • DENÚNCIA TRAMPA

  Acusació indocumentada per forçar l’exercici d’accions de caràcter ètic. Pot acabar constituint un delicte de denúncia falsa.