Bolquet

Ca n'Alzina

La investigació judicial s’inicia al març de 2014 a partir d’una denúncia interposada per l’Entesa per Sabadell alertant d’abocaments irregulars de terres i construccions il·legals que tenien l’objectiu de transformar una zona agrícola en una hípica d’elit gestionada per la societat Barcelona Horses SL.

Ca n’Alzina és un espai natural situat entre els termes de Sabadell i Polinyà, a la Crta. de Caldes. Està qualificat de zona de valor agrari pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell.

Està dins l’àmbit de Protecció Especial del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat l’any 2010. Bona part de les actuacions s’han realitzat en àmbits inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de l’Ajuntament de Sabadell – PEPPS. La masia i el seu entorn tenen valors arquitectònic i d’expectativa arqueològica i l’àmbit del torrent on s’han realitzat els abocaments més importants valors ambientals.

Bossa d'escombraries

Antecedents

Al març de 2013 l’Entesa ja havia denunciat públicament abocaments irregulars de terres al Torrent de Castelltort, el Torrent de Sobarber (Ca n’Ustrell) i la Riera Seca-Riera de Santiga (Can Xupa).

A partir de la consulta dels expedients de llicències i estirant el fil dels expedients de disciplina urbanística es detecta que les construccions de l’hípica de Ca n’Alzina i l’obertura de camins també s’havia fet sense llicència.

Abocament

Abocaments il·legals de terres

Carretó manual

Construccions sense llicència

Carretera

Obertura de camins no autoritzats

No llicència

Manca de llicència d’activitats

Balances

PERSONES IMPUTADES

Després de l’extensa investigació dels Mossos d’Esquadra, que redacten un informe de 1000 pàgines, i de diverses declaracions de testimonis, l’octubre de 2015 el jutge imputa el propietari de Ca n’Alzina, l’exalcalde de Polinyà i l’arquitecte municipal. El 8 de març de 2016 s’hi sumen el regidor d’urbanisme de Sabadell i la Cap de Planificació Urbanística.

El 9 de novembre el Jutge arxiva la investigació contra Josep Ayuso, Maite Morao, Ramón Mayoral i Lucho Rodriguez quedant com a investigat només Quirze Elias.

Quirze Elias
Empresari

corbata

Prevaricació

Grua

Delicte contra l'ordenament del territori

Escut de Sabadell

delicte contra l'administració pública

Bolquet

Què passa a Ca n’Alzina?

Entre 1992 i 2013 s’havien produït actuacions sobre el territori mancades de llicència i no ajustades a la normativa d’urbanisme i medi ambient, que la propietat pretenia legalitzar amb un Pla Especial que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar inicialment el 20/12/2013 (PE-117).

12
expedients reguladors
2
expedients de disciplina d’activitats
0
procediments sancionadors
50000
m2 de terres abocades no aptes per a sol agrari
2
competicions internacionals sense llicència
1000
pàgines d'informe policial
Carretó manual

Construccions il·legals

A partir de l’any 2005 la finca de Ca n’Alzina experimenta una transformació accelerada, amb la construcció de diferents elements, sempre sense llicència. Les imatges aèries en són testimoni.

Ca n’Alzina és una masia en un espai eminentment agrícola. Ja s’ha fet una ampliació de 223 m2 de la casa, però no hi ha encara gaires elements externs.

L’any 1998 s’amplien en 304 m2 les quadres de cavalls i es construeix una pista coberta de competició.

Es tallen arbres i es reomple amb terres i s’obren nous camins sense autorització.

Els anys 2005-2006 s’incorpora una piscina de 45 m2

Entre 2005 i 2008 es construeix un cobert annex a la masia

S’amplia la pista coberta de competició d’hípica i es substitueix la coberta de la masia, alhora que es fa una nova ampliació.

Es construeixen pèrgoles a l’aparcament i el galliner i s’intervé en algunes cobertes.

S’amplia l’edifici dels mossos de quadra, s’enderroquen cobert i es construeixen edificis d’oficines i el club social. Es fan abocaments de terres a la zona de Can Xupa.

Es construeixen nous coberts, una pista d’escalfament per als cavalls, un nou paller, contenidors per fems i una pista de competició de 1600 m2 amb paddock de terra.

Es fan noves construccions auxiliars, així com la urbanització d’espais entre els diferents edificis.

A banda de les construccions, durant aquests anys hi ha diferents moviments de terres i es construeix una xarxa de desguassos i evacuació d’aigües residuals.

Cavall

Competicions internacionals

La prova més evident de la transformació d’un espai agrícola en una hípica amb tot tipus d’instal·lacions especialitzades és que Ca n’Alzina és una de les seus més rellevants de competicions internacionals a l’Estat Espanyol, tot i no disposar de llicència d’activitats de cap tipus, ni tan sols pel restaurant.

BARCELONA DRESSAGE TOUR 2014

18-30 MARÇ 2014

Patrocinadors

165
cavalls a la competició
16
països participants
12
jutges internacionals

BARCELONA DRESSAGE TOUR 2015

18-29 MARÇ 2015

Patrocinadors

207
cavalls a la competició
20
països participants
14
jutges internacionals
ple

QUI HA MANAT A SABADELL?

L’activitat irregular a Ca n’Alzina ha estat continuada entre 2005 i 2015. En aquesta dècada han tingut responsabilitats sobre aquest espai:

Juan Carlos Sánchez
Regidor d'urbanisme 2003-2011
Logo PSC
Joan Manau
Regidor d'urbanisme 2011-2013
Logo PSC
Josep Ayuso
Regidor d'urbanisme 2013-2014
Logo PSC
Ramon Burgues
Regidor d'urbanisme 2014-215
Logo PSC
Isaac Álvarez
Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 2003-2007
Logo PSC
Ricard Estrada
Regidor de Medi Ambient 2007-2013
Logo PSC
Lluis Monge
Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 2013-2015
Logo PSC
ple

La denúncia

13 DE MARÇ DE 2014
Fulls

L’Entesa per Sabadell interposa denúncia al Jutjat de Guàrdia després de constatar la manca de llicència per les construccions i els abocaments de terres. Actualment l’Entesa exerceix l’acusació particular.


Ayuso menteix

14 DE MARÇ DE 2014

Josep Ayuso declara als mitjans de comunicació que tots els expedients continuen vius mentre es tramita el Pla Especial, malgrat ell mateix havia signat al novembre de 2013 decrets de suspensió temporal de 2 expedients de disciplina.

“Complirem la normativa, la legalitat i actuarem amb contundència.”

Josep Ayuso

Abocament

denegació a can xupa

4 D’ABRIL DE 2014

La Junta de Govern Local denega la llicència d’obres per abocaments de terres a Can Xupa, sol·licitada pel regidor del PP Jordi Soriano al maig de 2011.


L'alcalde aparta ayuso

9 D’ABRIL DE 2014

Juan Carlos Sánchez decideix apartar Josep Ayuso de Ca n’Alzina i el substitueix per Ramón Burgués com a tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor d’Urbanisme.

Josep Ayuso
Logo PSC
Ramon Burgues
Logo PSC
Documents tatxats

ES DENEGA EL PLA ESPECIAL

2 DE DESEMBRE DE 2014

El Ple aprova la denegació del Pla especial presentat per la propietat amb la intenció de legalitzar les actuacions irregulars que s’havien dut a terme durant anys.


TORNEN LES COMPETICIONS A CA N’ALZINA

17-29 DE MARÇ DE 2015
Cavall

Malgrat no s’atorgui una llicència específica l’Ajuntament permet que se celebrin les 2 competicions d’hípica previstes.

Cavall

precinte parcial

23 DE MARÇ DE 2015

La insistència de l’Entesa per Sabadell força l’acció de l’Ajuntament de Sabadell que precinta parcialment el recinte, sense afectar significativament la competició.


NO HI HA LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

8 DE MAIG DE 2015

L’Entesa per Sabadell fa públic que ni el restaurant de Ca n’Alzina ni l’hípica disposen de llicència d’activitats ni n’han tingut mai.

Balances

IMPUTACIÓ D’AYUSO I MORAO

8 DE MARÇ DE 2016

El jutge imputa Josep Ayuso i Maite Morao per delictes de prevaricació i contra l’ordenació del territori. Els cita a declarar, però la defensa presenta un recurs i s’ajornen les declaracions.

Finalment les declaracions es produeixen el 14 d'octubre de 2016, però es neguen a respondre les preguntes de l'acusació popular

Josep Ayuso
Regidor de Sabadell
Logo PSC
Maite Morao
Funcionària municipal
Escut de Sabadell
corbata

PREVARICACIÓ

Incompliment deliberat dels deures o obligacions del càrrec, per exemple dictant resolucions no ajustades a la normativa.
Regulat a l’article 404 del Codi penal.

Grua

DELICTE CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Acció contrària a l’ordenació urbanística, per exemple permetre la construcció en sòl no urbanitzable o atorgar una llicència que no compleix els requeriments conforme al planejament urbanístic.
Regulat als articles 319 i 320 del Codi penal